UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Zespół ds. Pomocy Publicznej


Pracownicy komórki: Joanna Banowska, Małgorzata Furgała

Tel.: 89 522-69-40

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 114

E-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu

Do zakresu działania Zespołu ds. Pomocy Publicznej należy:

1) realizacja zadań z zakresu pomocy publicznej,
2) zapewnienie przestrzegania procedur udzielania pomocy publicznej przewidzianych przepisami prawa,
3) przygotowywanie sprawozdań z udzielanej pomocy publicznej, pomocy w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
4) opracowywanie programów przewidujących udzielanie pomocy publicznej, wspieranie prac komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek Miasta w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zespół ds. Pomocy Publicznej (PP)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-03-24 11:56:04
Wytworzył: Joanna Banowska
Data wytworzenia: 2015-03-24
Odpowiedzialny: Joanna Banowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-24 09:08:57