• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Zespół ds. Pomocy Publicznej


Pracownicy komórki: Joanna Banowska, Małgorzata Furgała

Tel.: 89 522-69-40

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 114

E-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu

Do zakresu działania Zespołu ds. Pomocy Publicznej należy:

1) realizacja zadań z zakresu pomocy publicznej,
2) zapewnienie przestrzegania procedur udzielania pomocy publicznej przewidzianych przepisami prawa,
3) przygotowywanie sprawozdań z udzielanej pomocy publicznej, pomocy w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
4) opracowywanie programów przewidujących udzielanie pomocy publicznej, wspieranie prac komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek Miasta w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Zespole ds. Pomocy Publicznej - Karty Usług: