UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/70/15
Data podjęcia: 25-03-2015
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 95,95 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/70/15 w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-03-17 10:03:10
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-03-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-05 08:35:53