UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/68/15
Data podjęcia: 25-03-2015
Data opublikowania: 21-04-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 1507
Data wejścia w życie: 06-05-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku rzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2015 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 96,09 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/68/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-03-17 09:46:11
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-03-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-04-24 11:00:24