UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/55/15
Data podjęcia: 25-03-2015
Data opublikowania: 09-04-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 1376
Data wejścia w życie: 25-03-2015
Tytuł Uchwały: zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 218,00 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/55/15 zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-03-17 08:12:56
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2015-03-17
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-04-09 13:10:08