• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VI/40/15
Data podjęcia: 25-02-2015
Data opublikowania: 30-03-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 1159
Data wejścia w życie: 15-04-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
Ewentualne adnotacje: Traci moc uchwała Nr XLIX/669/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 września 2005r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 104,38 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VI/40/15 w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-02-17 14:15:03
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2015-02-17
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-04-01 12:29:35