UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: V/32/15
Data podjęcia: 10-02-2015
Data opublikowania: 11-03-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 862
Data wejścia w życie: 26-03-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/603/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: V/32/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/603/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-02-06 16:29:34
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-02-06
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-30 11:07:50