UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LX/14
Termin posiedzenia Rady: 29-10-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych:
 • Prezydentowi Miasta w 2014 roku,
 • Przewodniczącemu Rady Miasta w 2014 roku i na koniec kadencji 2010-2014.
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (nr rob. 947/14).
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie przy ul. Fałata 23 (nr rob. 948/14).
 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie (nr rob. 949/14).
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Mazurskiego oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 946/14).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 950/14).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na objęcie gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Mebelplast S.A. leżących na terenie Miasta Olsztyna granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (nr rob. 951/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego przed Bursą nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyj­nych w Olsztynie (nr rob. 952/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 437/1 rosnącego w parku Pozorty w Olsztynie (nr rob. 953/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (nr rob. 954/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem gimnazjum, położonej przy ul. Jagiellońskiej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 m. Olsztyna jako działki nr 134/2 o powierzchni 4943m2 oraz udziału 90/100 części działki nr 134/1 o powierzchni 4820m2, do dnia 30 września 2021 r. (nr rob. 955/14).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawy różne.

 

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych:
 •       Prezydentowi Miasta w 2014 roku,
 •       Przewodniczącemu Rady Miasta w 2014 roku i na koniec kadencji 2010-2014.
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (nr rob. 947/14).
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie przy ul. Fałata 23 (nr rob. 948/14).
 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie (nr rob. 949/14).
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Mazurskiego oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 946/14).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Brzeziny oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 957/14)
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Kętrzyńskiego oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 958/14)
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Kormoran oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob.959/14)
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Kortowo oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 960/14)
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Podgrodzie oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 961/14)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Pojezierze oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (nr rob. 962/14)
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 950/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na objęcie gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Mebelplast S.A. leżących na terenie Miasta Olsztyna granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (nr rob. 951/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego przed Bursą nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyj­nych w Olsztynie (nr rob. 952/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 437/1 rosnącego w parku Pozorty w Olsztynie (nr rob. 953/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (nr rob. 954/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem gimnazjum, położonej przy ul. Jagiellońskiej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 m. Olsztyna jako działka nr 134/2 o powierzchni 4943m2 oraz udziału 90/100 części działki nr134/1 o powierzchni 4820m2. (nr rob. 956/14).
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.

 

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 477,47 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,32 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LX Sesja Rady Miasta 29 października 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-10-21 15:10:07
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-10-21
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-03-01 09:55:01