UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LX/933/14
Data podjęcia: 29-10-2014
Data opublikowania: 24-11-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 3823
Data wejścia w życie: 01-01-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LX/933/14 w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-10-21 10:34:23
Wytworzył: Zenona Ćwiklińska
Data wytworzenia: 2014-10-21
Odpowiedzialny: Zenona Ćwiklińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-11-25 14:20:41