• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

412

Data podjęcia:

14-10-2014

Tytuł:

w sprawie zmiany zarządzenia nr 185 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 r.

Treść zarządzenia:
PDF, 372,79 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 412 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 185 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 r.
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-10-15 09:30:38
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2014-10-14
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-11-20 11:24:09