UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIX/926/14
Data podjęcia: 24-09-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 24-09-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 334,83 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX/926/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-09-16 15:25:42
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2014-09-16
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-30 12:24:23