UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIX/921/14
Data podjęcia: 24-09-2014
Data opublikowania: 08-10-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 3204
Data wejścia w życie: 23-10-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX/921/14 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-09-16 11:08:12
Wytworzył: Krzysztof Dąbkowski
Data wytworzenia: 2014-09-16
Odpowiedzialny: Krzysztof Dąbkowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-09 07:45:20