UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIX/927/14
Data podjęcia: 24-09-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 24-09-2014
Tytuł Uchwały:
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/723/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul.T.Szewczenki
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX/927/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/723/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul.T.Szewczenki
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-09-16 10:55:25
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2014-09-16
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-30 12:30:28