UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIX/920/14
Data podjęcia: 24-09-2014
Data opublikowania: 24-10-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 3350
Data wejścia w życie: 08-11-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX/920/14 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-09-16 10:42:17
Wytworzył: Joanna Motyl-Żechowicz
Data wytworzenia: 2014-09-16
Odpowiedzialny: Joanna Motyl-Żechowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-27 10:51:22