UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LVIII/14
Termin posiedzenia Rady: 27-08-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2014/2015.
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna, (nr rob. 924/14).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, (nr rob. 925/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali, (nr rob. 926/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (nr rob. 927/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, (nr rob. 928/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna”, o nazwie „JAROTY –POŁUDNIE”, (nr rob. 898/14).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawy różne.

 

 Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4.  Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2014/2015.
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna,
  (nr rob. 924/14).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, (nr rob. 925/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których
  nie prowadzi się sprzedaży lokali, (nr rob. 926/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat
  za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków
  i zasad korzystania z tych przystanków, (nr rob. 927/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, (nr rob. 928/14).
 10. Projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna, (nr rob. 929/14).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 442,55 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVIII Sesja Rady Miasta 27 sierpnia 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-08-19 13:05:22
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2014-08-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-30 09:47:39