UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVI/889/14
Data podjęcia: 30-07-2014
Data opublikowania: 07-08-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2767
Data wejścia w życie: 30-07-2014
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVI/889/14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-25 13:33:23
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2014-07-25
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-09-12 09:18:47