UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVI/903/14
Data podjęcia: 30-07-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 30-07-2014
Tytuł Uchwały:
w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/26, obręb 156, o pow. 2 959 m2 od Państwa R. i M. S. w zamian za przekazanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kętrzyńskiego 1A w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVI/903/14 w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/26, obręb 156, o pow. 2 959 m2 od Państwa R. i M. S. w zamian za przekazanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kętrzyńskiego 1A w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-22 13:41:36
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2014-07-22
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-08-07 15:30:02