UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVI/893/14
Data podjęcia: 30-07-2014
Data opublikowania: 07-08-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2768
Data wejścia w życie: 22-08-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje: Regionalan Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą Nr 0102-165/14 z dnia 22.08.2014 stwierdziła nieważnść Uchwały Nr LVI/893/14 Rady Miasta Olsztyna.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVI/893/14 w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-22 12:20:46
Wytworzył: Małgorzata Jasicka
Data wytworzenia: 2014-07-22
Odpowiedzialny: Małgorzata Jasicka
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-06 11:00:02