UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIII/859/14
Data podjęcia: 28-05-2014
Data opublikowania: 24-06-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2260
Data wejścia w życie: 09-07-2014
Tytuł Uchwały:
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIII/859/14 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-05-20 10:19:04
Wytworzył: Marianna Bonisławska
Data wytworzenia: 2014-05-20
Odpowiedzialny: Marianna Bonisławska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-07-07 11:37:26