UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LIII/857/14
Data podjęcia: 28-05-2014
Data opublikowania: 04-06-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2071
Data wejścia w życie: 28-05-2014
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIII/857/14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-05-20 08:58:35
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2014-05-20
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-04 11:57:15