UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LII/839/14
Data podjęcia: 30-04-2014
Data opublikowania: 26-05-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2015
Data wejścia w życie: 10-06-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie nadania Statutu Zakładowi Targowisk Miejskich w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LII/839/14 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Targowisk Miejskich w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-04-22 09:07:44
Wytworzył: Mieczysław Rutkowski
Data wytworzenia: 2014-04-22
Odpowiedzialny: Mieczysław Rutkowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:06:56