UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LII/841/14
Data podjęcia: 30-04-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 30-04-2014
Tytuł Uchwały:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2013 i przekazania zysku z działalności za rok 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LII/841/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2013 i przekazania zysku z działalności za rok 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-04-18 14:32:17
Wytworzył: Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
Data wytworzenia: 2014-04-18
Odpowiedzialny: Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-05-07 12:57:38