UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Promocji


Kierujący komórką: p.o. dyrektora Krzysztof Otoliński

Tel.: 89 534-99-11

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 15

E-mail: promocja@olsztyn.eu

Do zakresu działania Biura Promocji należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie strategii promocji Miasta i jej realizacja,
2) realizacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną,
3) realizacja zadań Miasta w dziedzinie promocji turystyki,
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji w dziedzinie promocji, współpracy zagranicznej oraz turystyki aktywnej,
5) realizacja zadań związanych z członkostwem Miasta w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Stowarzyszeniu „Dom Warmiński”, Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk i Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz współpracą Miasta z Międzynarodowym Związkiem Miast HANZA,
6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz z zaszeregowaniem i ewidencją pól biwakowych,
7) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości  w Mieście,
8) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy Olsztyna oraz gospodarcza współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju Miasta,
9) aktualizacja i prezentowanie Oferty Inwestycyjnej Miasta.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Promocji
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2014-01-31 13:41:32
Wytworzył: Krzysztof Otoliński
Data wytworzenia: 2014-01-31
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-09 11:46:59