UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Promocji i Turystyki


Kierujący komórką: Krzysztof Otoliński

Tel.: 89 534-99-11

Fax: 89 534-99-11

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 15

E-mail: promocja@olsztyn.eu

Do zakresu działania Biura Promocji I Turystyki należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie strategii promocji Miasta i jej realizacja,
2) realizacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną,
3) realizacja zadań Miasta w dziedzinie promocji turystyki,
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji w dziedzinie promocji, współpracy zagranicznej oraz turystyki aktywnej,
5) realizacja zadań związanych z członkostwem Miasta w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Stowarzyszeniu „Dom Warmiński” i Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz współpracą Miasta z Międzynarodowym Związkiem Miast HANZA,
6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz z zaszeregowaniem i ewidencją pól biwakowych,
7) prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą i obsługa inwestora.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Biurze Promocji i Turystyki - Karty Usług: