• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Kultury


Kierująca komórką: p.o. dyrektora Gabriela Konarzewska

Tel.: 89 527-44-49

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 17

E-mail: kultura@olsztyn.eu

Do zakresu działania Biura Kultury należy:
1) realizacja zadań Miasta w zakresie kultury,
2) nadzorowanie miejskich instytucji kultury realizujących powierzone zadania w zakresie działalności kulturalnej tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Biura Wystaw Artystycznych, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym m.in. analiza i opiniowanie statutów oraz regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania oraz projektów planów finansowych, 
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji w dziedzinie kultury,
4) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu miejskich instytucji kultury prowadzących zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej,
5) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną miejskich instytucji kultury prowadzących zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane).


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Kultury
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2014-01-31 13:38:52
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2014-01-31
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-10 10:13:21