UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/800/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania: 13-02-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 699
Data wejścia w życie: 28-02-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie zaliczenia odcinka al. Warszawskiej (od skrzyżowania ulic ul. Armii Krajowej i Obrońcw Tobruku do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna i ustalenia przebiegu ww. alei od ul. Alojzego Śliwy do granic miasta.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/800/14 w sprawie zaliczenia odcinka al. Warszawskiej (od skrzyżowania ulic ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna i ustalenia przebiegu ww. alei od ul. Alojzego Śliwy do granic miasta.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-27 13:15:27
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2014-01-27
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-05-29 09:57:41