UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/805/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania: 05-03-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 1081
Data wejścia w życie: 20-03-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie"
Ewentualne adnotacje: Wojwoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.63.2014 z dnia 03.03.2014r. stwierdził nieważność uchwały w części ustaleń dotyczących:
  • § 22 ust. 4 pkt. 1,
  • § 26 ust. 3 pkt. 5,
  • § 28 ust. 3 pkt. 1.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/805/14 w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie".
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-27 13:03:52
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2014-01-27
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-03-19 11:06:34