UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/798/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania: 12-02-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 634
Data wejścia w życie: 27-02-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 309011 N (ul. Tracka)
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/798/14 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 309011 N (ul. Tracka)
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-21 15:37:38
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2014-01-21
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-02-17 09:35:38