UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/801/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania: 02-04-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 1399
Data wejścia w życie: 17-04-2014
Tytuł Uchwały: w spr. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna na lata 2014-2017”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/801/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna na lata 2014-2017”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-21 15:29:16
Wytworzył: Anna Juszczyszyn
Data wytworzenia: 2014-01-21
Odpowiedzialny: Anna Juszczyszyn
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-04-02 14:14:01