UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/787/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania: 24-02-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 972
Data wejścia w życie: 11-03-2014
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę Nr LV63709 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/787/14 zmieniająca uchwałę Nr LV63709 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-21 15:03:16
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2014-01-21
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-02-24 15:12:17