UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/788/14
Data podjęcia: 29-01-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-01-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014".
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/788/14 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014".
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-21 14:33:33
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2014-01-21
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-02-04 13:54:03