UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLVIII/13
Termin posiedzenia Rady: 16-12-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, (nr rob. 793/13)
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021, (nr rob. 795/13).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, (nr rob. 794/13).
 7. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 779/13).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014-2029, (nr rob. 780/13).
 9. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2012.
 10. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla M. Olsztyna na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku” za okres 2011-2012.
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2014 rok, (nr rob. 791/13).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2014 roku do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekt NOWY HORYZONT (nr rob. 790/13).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie
  w roku 2014,
  (nr rob. 788/13).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, (nr rob. 789/13).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali
  i Budynków Komunalnych w Olsztynie, (nr rob. 783/13).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, (nr rob. 792/13).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna, (nr rob. 784/13).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna", (nr rob. 787/13).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Laszki i Bajkowej", (nr rob. 786/13).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej  numerem ewidencyjnym 35/19, obręb 155, o pow. 4728 m2, położonej przy ul. Hozjusza, (nr rob. 782/13).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/3, obręb 127, o pow. 432 m2, położonej przy ul. Jeziołowicza, (nr rob. 781/13).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 785/13).
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne:
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2014 rok
 • Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2014 rok.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:


1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.

3.      Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4.      Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, (nr rob. 793/13)

5.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021, (nr rob. 795/13).

6.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, (nr rob. 794/13).

7.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014-2029, (nr rob. 780/13).

8.      Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 779/13).

9.      Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2012.

10.  Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla M. Olsztyna na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku” za okres 2011-2012.

11.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2014 rok, (nr rob. 791/13).

12.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2014 roku do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII -

13.  Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekt NOWY HORYZONT (nr rob. 790/13).

14.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie w roku 2014, (nr rob. 788/13).

15.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, (nr rob. 789/13).

16.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, (nr rob. 783/13).

17.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, (nr rob. 792/13).

18.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna, (nr rob. 784/13).

19.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna", (nr rob. 787/13).

20.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 35/19, obręb 155, o pow. 4728 m2, położonej przy ul. Hozjusza, (nr rob. 782/13).

21.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/3, obręb 127, o pow. 432 m2, położonej przy ul. Jeziołowicza, (nr rob. 781/13).

22.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 85/13).

23.  Interpelacje i zapytania radnych.

24.  Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

25.  Sprawy różne:

·        Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2014 rok

·        Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2014 rok.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,52 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 181,54 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVIII Sesja Rady Miasta 16 grudnia 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-12-06 14:32:02
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-12-06
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-26 11:13:07