UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLVII/13
Termin posiedzenia Rady: 27-11-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLV sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie
  w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna.  
 5. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2014.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 777/13).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 778/13).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie (nr rob. 773/13).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia pilotażowej części projektu B 1.13 „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr rob. 774/13).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr rob. 775/13).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn,
  w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (nr rob. 766/13).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.  (nr rob. 776/13).
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:


1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XLIII i XLV sesji Rady Miasta.

3.      Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna.

5.      Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2014.

6.      Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 777/13).

7.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 778/13).

8.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie (nr rob. 773/13).

9.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia pilotażowej części projektu B 1.13 „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr rob. 774/13).

10.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr rob. 775/13).

11.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (nr rob. 766/13).

12.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. (nr rob. 776/13).

13.  1nterpelacje i zapytania radnych.

14.  Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15.  Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,51 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 13 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,17 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVII Sesja Rady Miasta 27 listopada 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-11-19 15:11:12
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-11-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-26 11:18:02