UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLVI/13
Termin posiedzenia Rady: 18-11-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olszty­nie (nr rob. 772/13).
  3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka
    w Olsztynie”
    (nr rob. 761/13).
  4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od środków transportowych (nr rob. 767/13).
  5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości
    (nr rob. 768/13).
  6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXIX/518/12 Rady Miasta Olsztyna w sprawie opłaty targowej (nr rob. 769/13).
  7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (nr rob. 770/13).
  8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty miejscowej (nr rob. 771/13).
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,46 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,80 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,80 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,80 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI Sesja Rady Miasta 18 listopada 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-11-13 15:11:44
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-11-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2013-12-20 14:30:08