UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLIII/13
Termin posiedzenia Rady: 23-10-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

23 października 2013 roku (środa) XLIII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (nr rob. 743/13).
  3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (nr rob. 744/13).
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (nr rob. 743/13).
  3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (nr rob. 744/13).
  4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiętającej Aleksandra Marka Szczygło na budynku Zespołu Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie (nr rob. 745/13).
  5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 746/13).
  6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 747/13).
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 935,03 KB metryczka
PDF, 12,80 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIII Sesja Rady Miasta 23 października 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-10-16 09:30:54
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-10-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:11:15