UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/732/13
Data podjęcia: 25-09-2013
Data opublikowania: 06-11-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 3028
Data wejścia w życie: 21-11-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ewentualne adnotacje: Uchwała traci moc w związku z nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz. 87, wejście w życie 1 lutego 2015 r.)

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/732/13 w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-09-17 11:01:13
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2013-09-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-02-05 12:07:34