UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/730/13
Data podjęcia: 25-09-2013
Data opublikowania: 09-10-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2824
Data wejścia w życie: 24-10-2013
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej
funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/730/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-09-17 10:57:53
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2013-09-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-10-10 09:33:14