UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/729/13
Data podjęcia: 25-09-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 25-09-2013
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu ,,Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/729/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu ,,Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-09-17 10:55:51
Wytworzył: Alicja Kołakowska
Data wytworzenia: 2013-09-17
Odpowiedzialny: Alicja Kołakowska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-10-01 13:54:01