UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/728/13
Data podjęcia: 25-09-2013
Data opublikowania: 08-10-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2797
Data wejścia w życie: 23-10-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Olsztyn przedszkolach publicznych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/728/13 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Olsztyn przedszkolach publicznych
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-09-17 10:54:06
Wytworzył: Alicja Kołakowska
Data wytworzenia: 2013-09-17
Odpowiedzialny: Alicja Kołakowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-10-11 10:37:11