UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIX/677/13
Data podjęcia: 26-06-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-06-2013
Tytuł Uchwały: projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX/677/13 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-27 07:38:39
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2013-06-27
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-07-02 13:49:26