UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIX/679/13
Data podjęcia: 26-06-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-06-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu  „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Ewentualne adnotacje: projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu  „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX/679/13 w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-25 14:44:37
Wytworzył: Alicja Kołakowska
Data wytworzenia: 2013-06-25
Odpowiedzialny: Alicja Kołakowska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-10-01 14:24:05