UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIX/689/13
Data podjęcia: 26-06-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-06-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy ul. L. bonifikaty od pierwszej opłaty  z tytułu oddania  w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX/689/13 w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy ul. L. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-18 08:02:23
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2013-06-18
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-07-02 15:16:12