UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIX/686/13
Data podjęcia: 26-06-2013
Data opublikowania: 12-07-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2292
Data wejścia w życie: 27-07-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr 313009 N (ul. Ryszarda Knosały) i 313011 N (ul. Jarosława Iwaszkiewicza)
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX/686/13 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr 313009 N (ul. Ryszarda Knosały) i 313011 N (ul. Jarosława Iwaszkiewicza)
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-18 07:47:58
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2013-06-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-07-12 15:11:50