UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVII/660/13
Data podjęcia: 15-05-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Załączniki

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVII/660/13 o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-05-09 15:18:02
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2013-05-09
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-02-04 09:39:50