UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXVII/13
Termin posiedzenia Rady: 15-05-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

15 maja 2013 roku (środa) XXXVII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej- Dajtki w Olsztynie (nr rob. 665/13),
  3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków Łyna, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie „Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr. 156, dz. 3/11) (nr rob. 666/13),
  4. Projekt uchwały Rady Miasta o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna (nr rob. 667/13). 

Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,45 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,20 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVII Sesja Rady Miasta 15 maja 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-05-09 15:12:52
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-05-09
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-06-17 13:38:19