UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVI/653/13
Data podjęcia: 24-04-2013
Data opublikowania: 03-06-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1987
Data wejścia w życie: 24-04-2013
Tytuł Uchwały: sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: „Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie”, „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” oraz „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej „Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”
Ewentualne adnotacje: § 5 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i § 1 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVI/653/13 w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: „Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie”, „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” oraz „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej „Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-16 09:21:45
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2013-04-16
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:14:24