UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVI/641/13
Data podjęcia: 24-04-2013
Data opublikowania: 20-05-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1897
Data wejścia w życie: 04-06-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVI/641/13 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-16 09:11:44
Wytworzył: Krzysztof Dąbkowski
Data wytworzenia: 2013-04-16
Odpowiedzialny: Krzysztof Dąbkowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-05-20 14:26:22