UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVI/629/13
Data podjęcia: 24-04-2013
Data opublikowania: 03-06-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1986
Data wejścia w życie: 18-06-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn
Ewentualne adnotacje: Z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVI/629/13 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-16 09:04:46
Wytworzył: Alicja Kołakowska
Data wytworzenia: 2013-04-16
Odpowiedzialny: Alicja Kołakowska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-10-01 14:20:58