UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXV/625/13
Data podjęcia: 10-04-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 10-04-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXV/625/13 w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-05 11:49:39
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2013-04-05
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-08-21 11:03:36