UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXV/13
Termin posiedzenia Rady: 10-04-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta Olsztyna ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

10 kwietnia 2013 roku (środa) XXXV sesję Rady Miasta Olsztyna


Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania (nr rob. 635/13).

Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 470,51 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXV Sesja Rady Miasta 10 kwietnia 2013r.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2013-04-04 17:32:49
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2013-04-04
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:35:28